Archiwum kategorii: Bez kategorii

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na dzień 14 maja 2018 r. o godz. 18.30,
w salce parafialnej przy ulicy Kwiatowej 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne
  Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
       a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2017 r.
       b) sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2017 r.,
           rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2017 r.
       c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
       d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2017 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
               a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień  31.12.2017 r.,  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2017 r.,
      b) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
      c) powołanie członków nowego Zarządu.
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania 14.05. 2018 r. o godzinie 19.00

Prezes Stowarzyszenia
Beata Jakubiak

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

27 marca 2017 roku w  przy ul. Kwiatowej 19  odbyło się Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,  na 38 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło  23 osoby.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Beata Jakubiak, która przedstawiła porządek obrad. Walne Zebranie Członków  podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zebrania, którym został Bogusław Okulicz.

Prezes Beata Jakubiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;

 • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawił skarbnik Mirosław Aleksiejuk   
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło   Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz  Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium dla zarządu z rok obrachunkowy 2016.

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

 • na Prezesa – Beatę Izabelę Jakubiak
 • na Skarbnika – Magdalenę Czyż  
 • na Sekretarza – Leszka Kalinowskiego

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Komisji  Rewizyjnej:

 • Joannę Laskowską-Załogę  
 • Mirosława Aleksiejuka
 • Dariusza Wasilewskiego

Sprzątamy nasze Wójtowo

Zapraszamy serdecznie naszych mieszkańców
do udziału w akcji „Sprzątanie Świata w Wójtowie”,
która odbędzie się  8 kwietnia 2017 r.
i rozpocznie się o godzinie 9.00

 

 

Spotykamy się:

 • Osiedle Leśne przy boisku leśnym
 • „Stare Wójtowo” przy tablicy Kopernika

na zakończenie zapraszamy na ognisko z kiełbaskami
Sołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Akcja pod patronatem Stowarzyszenia Sołtysów Gminy Barczewo

Radość ze spotkania seniorów – młodych duchem

Dzielimy się radością ze spotkania czwartkowego naszych mieszkańców, którym się chce WIĘCEJ, niż przeciętnie.

To dobry początek!

Była pozytywna energia, zaangażowanie, ciekawość i, co najważniejsze chęci, by kontynuować.
Oczywiście, jak to u nas – na bogato; kawa, herbata, sernik, jabłecznik, ciasto ze śliwką, pączusie, czekoladowe cukiereczki… tak, tak,
Kogo zazdrość wzięła?
Jest sposób na to: PRZYJŚĆ NA NASTĘPNE SPOTKANIE!
Zanosi się na to, że będą to czwartkowe spotkania.

Dziękujemy p. Alinie, Alicji, Halinie, Irenie, Teresie, Danucie, Barbarze, Wandzie, Beacie, Annie, Barbarze, Stanisławowi, Tadeuszowi, Adamowi, Stanisławowi za obecność i aktywny udział.

Dziękujemy ks. Andrzejowi   za udostępnienie sali, wyposażenie w sprzęt i życzliwość.
Dziękujemy Adamowi Perczyńskiemu – naszemu sołtysowi, za udział w spotkaniu i zaproszenie przedstawicieli ZEiR.
Jest szansa na utworzenie koła w Wójtowie. Informacje na naszej stronie i stronie sołectwa. Zachęcamy, aby się z nimi zapoznać.

Na następnym spotkaniu, które zaplanowano na 23 lutego 2017 (czwartek) o godz. 16.40,
wybieramy się w wirtualną podróż do Afryki  z p. Jabłońskimi.
Ponadto poznamy kolejne tajniki zdrowego stylu odżywiania, oczywiście z degustacją zdrowej żywności.
To wszystko w życzliwej, przyjacielskiej atmosferze z radością i wdzięcznością.
Z radością za kolejny dzień, za to, gdzie mieszkam i z Kim się spotykam 🙂
Alicja Kowalik

Konsultacje pod parasolkami na Boisku Leśnym

W sobotę w ramach akcji „Masz głos Masz Wybór” odbyły się konsultacje pod parasolkami na Boisku Leśnym. Omówiono pomysł utworzenia  Eco Placu zabaw, podzielono się uwagami.

Podzielono ankiety wśród przybyłych zainteresowanych mieszkańców. Następnie grupa  7 osób rozniesie ankiety dla pozostałych mieszkańców.
Termin zakończenia 18 grudnia 2016 r.

Spotkanie na boisku na os .Leśnym

Szanowni Mieszkańcy Wójtowa!!!!

W sobotę 10 grudnia o godz.11.00  na  boisku os .Leśnym odbędzie się spotkanie w sprawie zagospodarowania przestrzeni publicznej Tzw Boiska Leśnego.

Zaprezentowany zostanie projekt studentów UWM z Katedry Architektury i Krajobrazu
Zapraszamy Serdecznie

V Turniej Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa

IMG_689420 sierpnia 2016 roku  na placu zabaw w Wójtowie odbył się Turniej Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa. Jest to już piąta edycja tej imprezy.
W zawodach wzięło udział pięć drużyn – trzy z Wójtowa – „Dream Team Wójtowo”, „Skra Wójtowo”, „Last Minute Wójtowo” oraz dwie drużyny gości – „UKS Gala Barczewo”,  „Nikielkowo Młode Wilki”.

Więcej informacji

IV Turniej Siatkówki

siatkowkaSołtys, Rada Sołecka, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
Serdecznie zaprasza młodzież i dorosłych mieszkańców Wójtowa do uczestnictwa w Pikniku Rodzinnym oraz IV Turnieju Siatkówki o przechodni puchar Sołtysa Wójtowa, który odbędzie się 22 sierpnia 2015 r. od godz. 10.00 na placu zabaw w Wójtowie

Zapewniamy nagrody dla:

 • „Zwycięskiej drużyny”
 • „Najlepszego Zawodnika Turnieju”

Zapraszamy do wspólnej zabawy. Koszyk piknikowy we własnym zakresie.

Chętnych do udziału w imprezie zapraszamy do zapisów. Czekamy do 15 sierpnia 2015 r.
Tel. 503-122-769 lub 602-486-476
wspolnewojtowo@gmail.com

Uwaga
jeśli w jakikolwiek sposób chciałbyś wesprzeć nasz Turniej (sponsoring, nagrody, medale, napoje, posiłki dla zawodników) Serdecznie zapraszamy do kontaktu tel 602 486 476