Archiwum miesiąca: luty 2018

Kawiarenka Seniora w Wójtowie

Nowy rok, nowe emocje, nowa siła. W Wójtowie w salce parafialnej we wtorek 13 lutego odbyło się słodkie spotkanie seniorów. Uczestnicy przynieśli pyszne wypieki z okazji jeszcze tłustego czwartku a poniekąd ostatkowego spotkania.

W miłej atmosferze dyskutowano min o Bezpieczeństwie seniorów. Pan Sławomir Dobrzyński opowiedział o stosowanych metodach naciągania Seniorów oraz o sposobach radzenia sobie w takich przypadkach. Uczestnicy słuchali z uwagą, podzielili się swoimi doświadczeniami. Okazało się bowiem, że były próby naciągania także w Wójtowie. 

Bardzo dziękujemy przybyłym oraz Panu Sławomirowi za troskę i przekazane informacje.
Proszę śledzić naszą stronę poinformujemy o kolejnym spotkaniu.

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie

Gmina Barczewo planuje zrealizować projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej
w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy
dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.

Poprzez realizację zadania Gmina Barczewo zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dostosowany do wszystkich grup wiekowych oraz osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, który poszerzy ofertę spędzania wolnego czasu, podniesie aktywność kulturalną lokalnej społeczności, jak również wspierać będzie integrowanie się mieszkańców.

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.

Więcej informacji na stronie UG w Barczewie