Kontakt

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
ul. Kwiatowa 19 11-010 Wójtowo
KRS Rejestr Stowarzyszeń: 0000283234,
REGON 280271555
NIP: 739-367-35-66
Konto: Bank BGZ
20 2030 0045 1110 0000 0252 6110

Zarząd:
Beata Jakubiak – prezes stowarzyszenia: 602 486 476 wspolnewojtowo@gmail.com
Leszek Kalinowski – sekretarz, administrator serwisu: l.kalin1@wp.pl
Iwona Perczyńska – skarbnik:

Komisja Rewizyjna:
Mirosław Aleksiejuk – przewodniczący komisji rewizyjnej:
Hanna Baszyńska – członek komisji rewizyjnej
Dariusz Wasilewski – członek komisji rewizyjnej

Numer telefonu do sołtysa – p. Beata Jakubiak: 602 486 47; soltyswojtowo@gmail.com

W sprawach dot. działania strony:
Leszek Kalinowski – administrator serwisu: l.kalin1@wp.pl

Dodaj komentarz