Działania

Wnioski złożone do gminy 23 września 2011:
O zabezpieczenie środków na wykonanie zespołu boisk sportowych na terenie działki przy ulicy Modrzewiowej
O poprawienie stanu chodnika wzdłuż ulicy Modrzewiowej w Wójtowie
O wykonanie nawierzchni na ulicy Klonowej
O budowę ulicy Migdałowej
O wykonanie odwodnienia ulic w Wójtowie
O wykonanie projektu i realizacji oświetlenia ulicznego w Wójtowie
Zabezpieczenie środków na (przejęcie, zamianę) nieruchomości zabudowanej położonej przy ulicy Modrzewiowej
O budowę drogi łączącej m. Wójtowo z m. Nikielkowo

Wnioski złożone do gminy 18.09.2009: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Aktualne wytyczne dotyczące przekazywania na rzecz gmin nieruchomości część 1, część 2

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo z 20.10.2009

Informacja o szkoleniu Z EFS Od rolnika do doskonałego pracownika z 29.10.2009

W związku z ustaleniem koncepcji projektu na obwodnicę Olsztyna i drugą nitkę drogi nr 16, Sołtys Wójtowa informuje zainteresowanych mieszkańców o spotkaniu dnia 02.11.2009r o godz. 11.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta (Ratusz) w Olsztynie. Tematem spotkania będą koncepcje projektów obwodnicy Olsztyna, oraz jej połączenia z Wójtowem. Oprócz tego spotkania przed podjęciem ostatecznej decyzji odbędą się spotkania we właściwych wioskach organizowane przez konsultantów Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Olsztynie o których powiadomią w późniejszym terminie.
Wstępne koncepcje projektów można obejrzeć na stronie internetowej: www.olsztyn.obwodnica.com
Z uwagi na to, że Gmina Barczewo wyzbyła się wszystkich nieruchomości na terenie Wójtowa (nie dotyczy pasów pod drogi) Stowarzyszenie wystąpiło z wnioskiem do Gminy Barczewo o przejęcie na rzecz gminy od Agencji Nieruchomości Rolnych działki na terenie Wójtowa. Chodzi o możliwość zapewnienia terenu pod budowę boisk sportowych lub świetlicy. W chwili obecnej oczekuje się na odpowiedź z Agencji Nieruchomości Rolnych.
Pismo Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie w sprawie nieodpłatnego przekazanie nieruchomości z 21.10.2009
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie koncepcji zagospodarowania działki na cele sportowo-rekreacyjne. z 12.07.2009
Plan działki

Pismo Burmistrza Gminy Barczewo do sołtys Wójtowa w sprawie uzupełnienia dokumentów i informacji dotyczących działki przeznaczonej na funkcję sportowe z 23.06.2009

Pismo sołtys Wójtowo do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie z 23.02.2009
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo do sołtys Wójtowa w sprawie przeznaczenia działki na funkcję sportowe z 13.02.2009
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie podjęcia działań o przejęcie od Agencji Nieruchomości Rolnych działki na cele rekreacyjne z 25.06.2007
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie o nieodpłatne przekazanie nieruchomości z 30.07.2007
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo do Dyrektora Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie z 19.05.2008
Prośba Rady Sołeckiej do Rady Gminy Barczewo o zabezpieczenie środków wykupienie działki w celu wykonania dla mieszkańcówWójtowa terenu sportowo-rekreacyjnego z 27.05.2008
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie wydzierżawienia od Lasów Państwowych działki z 30.05.2008
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo o zabezpieczenie środków wykupienie działki w celu wykonania dla mieszkańcówWójtowa terenu sportowo-rekreacyjnego z 30.05.2008
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo do sołtys Wójtowa w sprawie wydzierżawienia od Lasów Państwowych działki z 24.06.2008
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo do sołtys Wójtowa w sprawie zabezpieczenia środków na nabycie działek na funkcję sportowe z 24.06.2008
Stowarzyszenie przygotowało wnioski o dofinansowanie w roku 2008 wynajęcia sali gimnastycznej w Barczewie dla młodzieży z Wójtowa oraz o dofinansowanie festynu parafialnego.
Stowarzyszenie prowadzi rozmowy z Gminą Barczewo dotyczące porozumienia w zakresie modernizacji wraz z wykonaniem niezbędnej infrastruktury technicznej zbiorczych dróg w Wójtowie.
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie wznowienia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków o budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna 23.10.2009
Obwieszczenie Dyrektora Ochrony Środowiska o odmowie wznowienia postępowania w sprawie uzgodnienia warunków o budowie północno-wschodniej obwodnicy Olsztyna 20.10.2009
Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego na budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo z 20.10.2009
Zawiadmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych na budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo 1
Zawiadmienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowych na budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo 2
Pismo Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad dotyczące planowanej obwodnicy Olsztyna w ciągi drogi krajowej nr 16 z 17.12.09
Uwagi mieszkaców Wójtowa do rozwiązań komunikacyjnych związanych z rozbudową drogi krajowej nr 16 z 15.12.2008
Sprzeciw mieszkańców do zapisów studium likwidujących w przyszłości skrzyżowanie miejscowości z drogą krajową nr 16 z 10.12.2008
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie naprawy drogi Nikielkowo Wójtowo z 17.07.2008
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie wyrównania drogi na ul. Akacjowej, Kwiatowej i Leszczynowej z 1.08.2008
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie naprawy płyt ułożonych na ul. Akacjowej z 28.07.2008
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie naprawy płyt ułożonych na ul. Akacjowej z 17.07.2008
Protokół ze zgromadzenia wiejskiego z dnia 4 czerwca 2008 r. w sprawie sporządzenia projektu drogi w ciągu Wójtowo -Nikielkowo
Wykonanie oświetlenia na ulicy Akacjowej.
Prośba mieszkańców do radnych o zawieszenie 4 lamp na istniejących słupach na ulicy Akacjowej
Odpowiedź burmistrza o zinstalowaniu oświetlenia na ulicy Akacjowej
4.Inne działania
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie funduszu sołeckiego z 10.07.2009
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie basenu przeciwpożarowego w Wójtowie z 16.03.2009
Odpowiedź Prezesa MPK w sprawie przywrócenia kursów autobusu nr 14
Pismo Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie przywrócenia kursów autobusu nr 14
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo z 23.02.2009
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo z 23.02.2009
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu planu zagospodarowania Wójtowa z 19.01.2009
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zagospodarowania przestrzennego Wójtowa z 13.10.2008
Pismo Komendanta Policji w Barczewie do sołtys Wójtowa w sprawie patrolowania miejscowości z 28.07.2008
Pismo sołtys Wójtowa do Komendanta Policji w Barczewie w sprawie patrolowania miejscowości z 23.07.2008
Pismo sołtys Wójtowa do Burmistrza Gminy Barczewo w sprawie wykonania tablic z planem miejscowości z 23.07.2008
Wniosek o wydzielenie i wykupienie cześci działek z 27.02.2008
Wniosek o wydzielenie i wykupienie cześci działek z 25.02.2008

Dodaj komentarz