Archiwum miesiąca: kwiecień 2017

Kolejne spotkanie „Aktywny Senior”

Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” serdecznie
 Zaprasza na spotkanie „Aktywny Senior”
 
które odbędzie się we czwartek          
27 kwietnia 2017 r. o godz. 17.00
na placu zabaw przy ul. Modrzewiowej

Tematem najbliższego spotkania będzie:
„FIT Senior w Wójtowie”

Na zajęcia z Instruktorką Fitnessu Moniką
przyprowadź ze sobą Sąsiadkę i Sąsiada
oraz znajomych, mile widziany dobry humor.

Czekamy na Ciebie

Sprzątanie Świata w Wójtowie

Bardzo dziękujemy naszym mieszkańcom, szczególnie tym młodszym za udział w Akcji Sprzątanie Świata w Wójtowie.

Bardzo nam pomogliście, jesteście super. Dzięki sprzątaniu będziemy mieli czyste Sołectwo na święta prosimy pozostałych o uszanowanie.

Na zakończenie odbyło się ognisko dzięki podarowanym kiełbaskom i napojom przez Anielę Zarembę, dziękujemy były pyszne. Ognisko rozpalili Michał i Wojciech.

Dziękujemy Alicji Kowalik, Magdalenie Czyż, Maksowi Czyż, Dariuszowi Czyż, Katarzynie Dąbrowskiej z dziećmi,  córkom pani Marty Jastrzębowskiej wraz koleżanką, Małgorzacie Peczyńskiej, Beacie Jakubiak, Annie Górskiej,  Michałowi Górskiemu oraz jego koledze Wojciechowi,   Joannie Laskowskiej-Załodze, Danucie Zienkiewicz z mężem, Jerzemu Sztychowi, Iwonie, Adamowi i  Grzegorzowi Perczyńskim, Katarzynie Chomczyk z córką 

Grupa panów ustawiła garaż sołecki
Dziękujemy panom za prace społeczne na rzecz Wójtowa
Grzegorzowi, Krzysztofowi i Ryszardowi Koziatkom,  Tomaszowi Klepackiemu, Bronisławowi Bakalarczykowi, Waldemarowi Płuciennik, Dariuszowi Wasilewskiemu, Adamowi Perczyńskiemu i jeszcze jednemu panu. 

Na zakończenie prac odbyło się ognisko z pysznymi kiełbaskami ufundowanymi przez Anielę Zarembę oraz Dariusza Wasilewskiego.

Jesteście Wspaniali dziękujemy. W ramach Akcji Sprzątanie Świata sporo się działo w Wójtowie.

Wielkanocna zbiórka żywności w Wójtowie

Kolejna edycja zbiórki żywności w Wójtowie zakończona.
Dziękuję bardzo wszystkim Darczyńcom.

Dziękujemy Wszystkim wspaniałym Wolontariuszom za ich poświęcenie dla dobra Drugiego Człowieka 

Pamiętajcie Dobro Powraca

Bardzo bardzo chciałabym podziękować za pomoc młodzieży,  która zgłosiła się na zbiórkę żywności: Wiktoria Bąk, Liwia Śmiarowska, Kacper Filipek, Nikola i Oliwia Jastrzębowskie, Aniela Borek,  Tomasz Kamiński. 

Szansą jest młode pokolenie, rośnie, a Dobro powraca.
Jeśli to możliwe niech będą przykładem dla innych

Bardzo dziękuję
Beata Jakubiak

Sprawozdanie z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

27 marca 2017 roku w  przy ul. Kwiatowej 19  odbyło się Walne Zebranie  Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,  na 38 członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania, w Zebraniu uczestniczyło  23 osoby.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia otworzyła Prezes Beata Jakubiak, która przedstawiła porządek obrad. Walne Zebranie Członków  podjęło uchwałę o wyborze Przewodniczącego Zebrania, którym został Bogusław Okulicz.

Prezes Beata Jakubiak przedstawiła Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za rok 2016;

  • Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia przedstawił skarbnik Mirosław Aleksiejuk   
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

Po wysłuchaniu i rozpatrzeniu przystąpiono do głosowania nad uchwałami objętymi porządkiem obrad.  

Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym zatwierdziło   Sprawozdanie z Działalności Stowarzyszenia za rok 2016 oraz  Sprawozdanie Finansowe za rok 2016.
Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym udzieliło absolutorium dla zarządu z rok obrachunkowy 2016.

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Zarządu Stowarzyszenia na kolejną kadencję:

  • na Prezesa – Beatę Izabelę Jakubiak
  • na Skarbnika – Magdalenę Czyż  
  • na Sekretarza – Leszka Kalinowskiego

Walne Zebranie Członków wybrało Członków Komisji  Rewizyjnej:

  • Joannę Laskowską-Załogę  
  • Mirosława Aleksiejuka
  • Dariusza Wasilewskiego