Organy

I. Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia

II. Zarząd w składzie :

  • Prezes – Beata Jakubiak
  • Sekretarz – Leszek Kalinowski
  • Skarbnik – Magdalena Czyż

III. Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący – Dariusz Wasilewski
  • Członek – Mirosław Aleksiejuk
  • Członek – Joanna Laskowska-Załoga

Dodaj komentarz