Organy

I. Zgromadzenie Ogólne Członków Stowarzyszenia

II. Zarząd w składzie:

  • Prezes – Beata Jakubiak
  • Sekretarz – Leszek Kalinowski
  • Skarbnik – Iwona Perczyńska

III. Komisja Rewizyjna w składzie:

  • Przewodniczący – Mirosław Aleksiejuk
  • Członek -Hanna Baszyńska
  • Członek – Dariusz Wasilewski

Dodaj komentarz