Archiwum miesiąca: kwiecień 2016

IV Potyczki Sąsiedzkie

potyczki_2016„IV Potyczki Sąsiedzkie”  na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie
Zapraszamy serdecznie na Festyn z okazji Dnia Dziecka „IV Potyczki Sąsiedzkie”  na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie na Osiedlu Leśnym, który odbędzie się 7 maja 2016r. od godz.11.00.

W programie przewidziano:

 • Konkurencje sportowe, pokaz prawidłowej rozgrzewki, pokaz prawidłowych spacerów z kijkami nordic walking, a następnie odbędzie się marsz po trasie
 • Na trasie będzie można spotkać „Tańczącego Psa”
 • Paradę motorów
 • Zabawy z animatorami,
 • Pokazy szkoły Cosinus Olsztyn,
 • Ognisko, kiełbaski, muzyka i śpiew

Partnerzy: Sołectwo Wójtowo, Sołectwo Kaplityny, Cossinus Olsztyn,  Zespół Szkół Gastronomiczno- iii_potyczki_114Spożywczych, MOVE Week, Tydzień Ruchu,

Jeżeli masz pomysł na urozmaicenie festynu i chcesz się przyłączyć serdecznie zapraszamy
Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka Wójtowa, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Zajęcia z ruralistyki na terenie Wójtowa

gazony_01W ramach współpracy grupy Odnowy Wsi z Wójtowa z Katedrą Architektury Krajobrazu przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędą się zajęcia z ruralistyki na terenie  Wójtowa.

W ramach zajęć w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) studenci wykonają prace analityczno-projektowe:

 • Inwentaryzacja miejscowości wraz ze ścieżką wrażeń,
 • studium panoramy,
 • koncepcje zagospodarowania terenów o charakterze publicznym: skwer, plac, teren przy przystanku, świetlicy, przy kościele itp. – tutaj liczymy na Państwa sugestie, które tereny możemy zaplanować,
 • ogrody przydomowe (prywatne) – do 10 propozycji zmiany, koncepcji- tu czekamy na ochotników -mieszkańców, dla których zostaną przygotowane koncepcje-ważne jest, aby udostępnili swoje działki do inwentaryzacji (studenci musieliby na teren wejść) i do konsultacji,
 • tereny przy drodze – pasy zieleni między domem, a drogą, chodnikiem
 • system identyfikacji (witacz plus otoczenie, szyldy na drzwiach, numeracja domów itp.)
 • inne – zasugerowane przez Państwa.

Bardzo prosimy o przychylne przyjecie  Grupy Studentów
oraz ich opiekunki dr hab. inż. Agnieszki Jaszczak

Po przygotowaniu projektów zostaną one zaprezentowane mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych na Zebraniu Wiejskim.

Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”

Komisja podczas lustracji Wójtowa

Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.

21 kwietnia 2016 r., Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” dokonała I lustracji naszej miejscowości. Zgodnie z regulaminem lustracja odbyła się w obecności przedstawicieli gminy i rady sołeckiej.

Prosimy mieszkańców  o pomoc w poprawie estetyki Wójtowa.

Szczegóły działań będą podane na Zebraniu Wiejskim.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na 9 maja 2016 r. o godz. 18.30, w sali przy ulicy Liliowej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
  b) sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2015 r.,
  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2015 r.
  c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2015 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2015r.,  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2015 r.,
  b) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania ustala się 9 maja 2016 r. o godzinie 19.00

„Koncert Uwielbienia” w Wójtowie

koncert_plakatKsiądz proboszcz, Andrzej Adamczyk, serdecznie zaprasza na Koncert chóru „Warmii i Mazur” oraz przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bredynkach.
Który odbędzie się 17 kwietnia 2016 r. po mszy o godz. 17.00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników
Wójtowo, ul. Kwiatowa 19