Zajęcia z ruralistyki na terenie Wójtowa

gazony_01W ramach współpracy grupy Odnowy Wsi z Wójtowa z Katedrą Architektury Krajobrazu przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędą się zajęcia z ruralistyki na terenie  Wójtowa.

W ramach zajęć w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) studenci wykonają prace analityczno-projektowe:

  • Inwentaryzacja miejscowości wraz ze ścieżką wrażeń,
  • studium panoramy,
  • koncepcje zagospodarowania terenów o charakterze publicznym: skwer, plac, teren przy przystanku, świetlicy, przy kościele itp. – tutaj liczymy na Państwa sugestie, które tereny możemy zaplanować,
  • ogrody przydomowe (prywatne) – do 10 propozycji zmiany, koncepcji- tu czekamy na ochotników -mieszkańców, dla których zostaną przygotowane koncepcje-ważne jest, aby udostępnili swoje działki do inwentaryzacji (studenci musieliby na teren wejść) i do konsultacji,
  • tereny przy drodze – pasy zieleni między domem, a drogą, chodnikiem
  • system identyfikacji (witacz plus otoczenie, szyldy na drzwiach, numeracja domów itp.)
  • inne – zasugerowane przez Państwa.

Bardzo prosimy o przychylne przyjecie  Grupy Studentów
oraz ich opiekunki dr hab. inż. Agnieszki Jaszczak

Po przygotowaniu projektów zostaną one zaprezentowane mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych na Zebraniu Wiejskim.