Archiwum miesiąca: lipiec 2014

Budowa Wieńca rozpoczęta

Budowa Wójtowskiego Wieńca Dożynkowego rozpoczęta

29 lipca grupa Pań z Wójtowa rozpoczęła dekorowanie naszego pierwszego Wójtowskiego wieńca dożynkowego pod przewodnictwem Joli Pieczonki.
Stelaż został zrobiony przez Dariusza Wasilewskiego.

Jeżeli ktoś ma ochotę dołączyć do grupy zapraszamy w środę 30 lipca na 18.00 ul. Liliowa 1

Każda pomoc mile widziana. Potrzebne sznurki, druciki, klej, suszki, lakiery i ręce do pracy i dobry humor

Grupa „Odnowy Wsi”

UCHWAŁA ZEBRANIA WIEJSKIEGO
SOŁECTWA WÓJTOWO
z 25 czerwca 2014 roku
W SPRAWIE: Wyboru grupy „Odnowy Wsi Wójtowo”

Zebranie Wiejskie uchwala, że wybrało grupę odnowy w składzie:

 1. Beata Jakubiak – lider grupy
 2. Zbigniew Chlubicki
 3. Waldemar Bohdzian
 4. Leszek Kalinowski
 5. Joanna Załoga
 6. Adam Perczyński
 7. Jolanta Pieczonka
 8. Sławomir Dobrzyński
 9. Maria Sidor

Przygotowywane inwestycje

Informuję, że przygotowywane są niżej wymienione inwestycje:

 • przebudowa chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie
 • przebudowa ul. Konopnickiej w Barczewie – I etap
 • przebudowa ciągu pieszo jezdnego – Plac Pocztowy
 • przebudowa drogi dojazdowej w m. Ramsowo
 • budowa kanalizacji deszczowej – droga gminna Nr 168004 Wójtowo-Nikielkowo I etap
 • przebudowa chodnika przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie – I etap
 • przebudowa odcinka ulicy na Osiedlu Słonecznym

Więcej informacji: www.barczewo.bip.net.pl/?a=3130

Plan odnowy wsi

boiskoSzanowni Mieszkańcy Wójtowa,
w ramach  konsultacji mieszkańców i naszego udziału w planie odnowy wsi zdecydowano o zagospodarowaniu działki 289/11 na cele Boiska Sołeckiego. Zagospodarowanie stawu musimy zostawić na inne zadania niestety lub sami go zagospodarować w czynie społecznym  🙂
W trakcie konsultacji  zebrani mieszkańcy wskazywali mocne i słabe strony Wójtowa wybierali dalszą drogę rozwoju naszej wsi.
W ramach programu możemy przeprowadzić jakieś zadanie na terenie sołectwa.
Zastanawialiśmy się długo co rozpocząć co ma szanse na realizacje i na ostatnim spotkaniu doszliśmy do porozumienia, że kolejnym krokiem który uczynimy w tym roku będzie zagospodarowanie działki nr 289/11 przy ul Modrzewiowej na cele sportowo rekreacyjne Boisko sportowe do gry w piłkę nożna, ławki dla publiczności, ogrodzenie terenu, w przyszłości wyposażenie w siłownię zewnętrzną, wiatę z grillem  i dalsze pomysły należą już do Was
I tu jest zadanie- zapytanie dla mieszkańców:
1.    Popieram wniosek!
2.    Nie popieram pomysłu!
3.    Mam inny pomysł – jaki?
4.    Mogę pomóc!

Liczymy na czynny udział mieszkańców wszelkie pomysły, uwagi są mile widziane. 🙂
proszę przesyłać na adres
soltyswojtowo@gmail.com
Dziękuję i zapraszam na kolejne zebrania
Pozdrawiam

Plan odnowy wsi II

plan_odnowy_wsiOdbyły się już drugie konsultacje mieszkańców w ramach naszego udziału w planie odnowy wsi. Zebrani mieszkańcy wskazywali mocne i słabe strony Wójtowa wybierali dalszą drogę rozwoju naszej wsi.
W ramach programu możemy przeprowadzić wybrane zadanie na terenie sołectwa? Zastanawiamy sie długo jakie zadania rozpocząć, co ma szanse na realizacje i na ostatnim spotkaniu doszliśmy do porozumienia, że kolejnym krokiem, który uczynimy w tym roku Będzie zagospodarowanie naszego stawu. Znajduje się on w centrum wsi, wyglądem straszy jest zarośnięty i nie spełnia w razie, czego swojej roli Zbiornika wodnego P-Poż.
Przykładem jednej z miejscowości w naszej Gminie są Ruszajny, gdzie mieszkańcy przepięknie zagospodarowali oczko wodne zabezpieczyli teren, zainstalowali nawet fontannę, chcielibyśmy stworzyć coś podobnego w naszej miejscowości.
W trakcie opracowywania planu na zagospodarowanie stawu przychodziły grupie różne pomysły.
Że należy go oczyścić, pogłębić, udrożnić, zabezpieczyć brzeg, ustawić z dwie ławeczki, jeżeli się zmieści postawić małe zadaszenie, a nawet podsypać w jednym narożniku piasek plażowy, od strony drogi ograniczony byłby żywopłotem.
Nasz Staw mógłby sie stać kolejnym miejscem rekreacyjno sportowym, miejscem spotkań, pogawędek, łowienia rybek, a nawet plażowania? • Mogłyby się odbywać „Dni Stawu”= zawody wędkarskie, można by go zima używać jako lodowisko.

I tu jest zadanie- zapytanie dla mieszkańców:
1. Popieram wniosek!
2. Nie popieram pomysłu !
3. Mam inny pomysł – jaki ?
4.Moge pomóć !

Liczymy na czynny udział mieszkańców wszelkie pomysły, uwagi są mile widziane. 🙂
proszę przesyłać na adres
soltyswojtowo@gmail.com
Dziękuje i zapraszam na kolejne zebrania

Rozbudowa „16 ”

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie zawiadamia, że 20 września 2012 roku wpłynął wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drugiej jezdni drogi krajowej nr 16 na odcinku Olsztyn – Biskupiec od km około 153+000 do km około 178+500.

Jednocześnie Dyrektor zawiadamia wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko i jego aneksami w terminie od 7 do 28 lipca 2014 r, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie przy ul. Dworcowej 60, w pokoju nr 25 ,w godzinach 8.00-15.00.

W w/w terminie można składać  uwagi i wnioski w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej na adres jak wyżej. Do złożonych uwag i wniosków Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie odniesie się w uzasadnieniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Podpisał Dyrektor
Stanisław Dąbrowski