Plan linii 400kV

OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Barczewo pod trasę dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV Olsztyn Mątki – Ostrołęka w części obrębów geodezyjnych Nikielkowo, Wójtowo, Skajboty.
www.barczewo.bip.net.pl/?a=3293