Archiwum miesiąca: listopad 2016

III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi

odnowaWójtowską Grupę Odnowy Wsi reprezentowały  3 osoby w trakcie forum otrzymaliśmy na ręce Sołtysa dyplom.

W Mrągowie odbyło się III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi. Dwa dni trwało spotkanie 130 osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz zainteresowanych przyszłym uczestnictwem w Programie.dyplom_odnowa_wsi_20161

W forum brali udział przedstawiciele z regionu partnerskiego województwa warmińsko-mazurskiego: Côtes d’Armor we Francji. W wydarzeniu uczestniczyła Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszym punktem forum był wykład inaugurujący poświęcony inicjatywie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz sprzedaży legalnej produktów z miejscowości wiejskich. Odbyły się także warsztaty nt. coachingu jako narzędzia aktywizacji mieszkańców, oferty naszych wsi, sieciowania sołectw, małej architektury, czy wsi w internecie.

Czytaj dalej

Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Wójtowie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące propozycji do Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025.

Najważniejsze w opinii mieszkańców wnioski to:

  1. Utworzenie regularnej linii autobusowej Olsztyn –Wójtowo -Barczewo
  2. Utworzenie wzdłuż nowobudowanej drogi ekspresowej (obwodnica Olsztyna „16”) ścieżek pieszo-rowerowych i ich oświetlenie.
  3. Montaż ekranów dźwiękochłonnych.

Więcej informacji

Propozycje do Planu mobilności

Masz wpływ na to, co w najbliższym czasie zadzieje się w temacie komunikacji.

Nie jesteś zadowolony z komunikacji publicznej, braku ścieżek rowerowych i chodników???

Koniecznie wejdź na stronę Gminy Barczewo, przeczytaj i wypełnij FORMULARZ, umieść swoje wnioski i podpisz.

Dokument przywieź do Sołtysa (Sosnowa 8 tel 503 122 769) lub zostaw u Pani Teresy w Kościele po każdej Mszy niedzielnej. Śpiesz się bo czas jest tylko do niedzieli godz 21.00.

Propozycje Sołtysa, Rady Sołeckiej i Stowarzyszenia Wspólne Wójtowo to:

  1. Utworzenie regularnej linii autobusowej Olsztyn-Wójtowo-Barczewo.
  2. Wykonanie ścieżek pieszo-rowerowych wzdłuż nowobudowanej obwodnicy z Wójtowa do Olsztyna i ich oświetlenie.

Pisz to, co uważasz za ważne i potrzebne!!!!

DECYDUJ!!! bo inni zadecydują za Ciebie!!!!