III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi

odnowaWójtowską Grupę Odnowy Wsi reprezentowały  3 osoby w trakcie forum otrzymaliśmy na ręce Sołtysa dyplom.

W Mrągowie odbyło się III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi. Dwa dni trwało spotkanie 130 osób zaangażowanych we wdrażanie Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…” oraz zainteresowanych przyszłym uczestnictwem w Programie.dyplom_odnowa_wsi_20161

W forum brali udział przedstawiciele z regionu partnerskiego województwa warmińsko-mazurskiego: Côtes d’Armor we Francji. W wydarzeniu uczestniczyła Sylwia Jaskulska – Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Pierwszym punktem forum był wykład inaugurujący poświęcony inicjatywie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego oraz sprzedaży legalnej produktów z miejscowości wiejskich. Odbyły się także warsztaty nt. coachingu jako narzędzia aktywizacji mieszkańców, oferty naszych wsi, sieciowania sołectw, małej architektury, czy wsi w internecie.

Mocnym punktem forum był warsztat poświęcony tajnikom współpracy międzynarodowej na szczeblu lokalnym (Aniołowo – Saint Thelo) oraz Giełda Inicjatyw Lokalnych, na której zaprezentowały się wsie: Żytkiejmy, Giże, Węzina i Dłużyna, Żabi Róg, Zalesie, Blanki, Kochanówka, Gąski, Kadyny a także Stowarzyszenie „Keks”. Atrakcją wydarzenia było przedstawienie w wykonaniu Grupy Teatralnej „BEZ SPINKI” z Wojciech: „Rzecz między kobietą a mężczyzną”.
Kolejny dzień rozpoczął się wykładem prof. dr hab. Joanny Garbula nt. „Społeczność lokalna – między zakorzenieniem a przygodnością”. Po wykładzie kontynuowano pracę warsztatową, a w dyskusji końcowej podsumowano całość spotkania i przedstawiono wnioski z aktywności w grupach.

Popołudniowe spotkanie było okazją do podsumowania inicjatywy samorządu województwa realizowanej od 2011 roku – Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przyłączyło się do niego już 48 spośród 100 gmin wiejskich i miejsko-wiejskich województwa warmińsko-mazurskiego, reprezentowanych przez 80 sołectw.

W ramach uczestnictwa w Programie mieszkańcy sołectw opracowują lub aktualizują plany odnowy wsi, a następnie dążą do ich realizacji. Mogą również ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie niewielkich inwestycji takich jak: budowa placów zabaw, miejsc spotkań, zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

III Wojewódzkie Forum Odnowy Wsi było miejscem spotkania władz gminnych, lokalnych liderów, koordynatorów gminnych, moderatorów oraz osób wpływających na rozwój obszarów wiejskich oraz aktywizację społeczności lokalnych w celu wymiany doświadczeń, jak również nawiązania partnerskiej współpracy.