IV Potyczki Sąsiedzkie

potyczki_2016„IV Potyczki Sąsiedzkie”  na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie
Zapraszamy serdecznie na Festyn z okazji Dnia Dziecka „IV Potyczki Sąsiedzkie”  na PZU Trasie Zdrowia w Wójtowie na Osiedlu Leśnym, który odbędzie się 7 maja 2016r. od godz.11.00.

W programie przewidziano:

 • Konkurencje sportowe, pokaz prawidłowej rozgrzewki, pokaz prawidłowych spacerów z kijkami nordic walking, a następnie odbędzie się marsz po trasie
 • Na trasie będzie można spotkać „Tańczącego Psa”
 • Paradę motorów
 • Zabawy z animatorami,
 • Pokazy szkoły Cosinus Olsztyn,
 • Ognisko, kiełbaski, muzyka i śpiew

Partnerzy: Sołectwo Wójtowo, Sołectwo Kaplityny, Cossinus Olsztyn,  Zespół Szkół Gastronomiczno- iii_potyczki_114Spożywczych, MOVE Week, Tydzień Ruchu,

Jeżeli masz pomysł na urozmaicenie festynu i chcesz się przyłączyć serdecznie zapraszamy
Sołtys Wójtowa, Rada Sołecka Wójtowa, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Zajęcia z ruralistyki na terenie Wójtowa

gazony_01W ramach współpracy grupy Odnowy Wsi z Wójtowa z Katedrą Architektury Krajobrazu przy Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie odbędą się zajęcia z ruralistyki na terenie  Wójtowa.

W ramach zajęć w dniu 27 kwietnia 2016 r. (środa) studenci wykonają prace analityczno-projektowe:

 • Inwentaryzacja miejscowości wraz ze ścieżką wrażeń,
 • studium panoramy,
 • koncepcje zagospodarowania terenów o charakterze publicznym: skwer, plac, teren przy przystanku, świetlicy, przy kościele itp. – tutaj liczymy na Państwa sugestie, które tereny możemy zaplanować,
 • ogrody przydomowe (prywatne) – do 10 propozycji zmiany, koncepcji- tu czekamy na ochotników -mieszkańców, dla których zostaną przygotowane koncepcje-ważne jest, aby udostępnili swoje działki do inwentaryzacji (studenci musieliby na teren wejść) i do konsultacji,
 • tereny przy drodze – pasy zieleni między domem, a drogą, chodnikiem
 • system identyfikacji (witacz plus otoczenie, szyldy na drzwiach, numeracja domów itp.)
 • inne – zasugerowane przez Państwa.

Bardzo prosimy o przychylne przyjecie  Grupy Studentów
oraz ich opiekunki dr hab. inż. Agnieszki Jaszczak

Po przygotowaniu projektów zostaną one zaprezentowane mieszkańcom w ramach konsultacji społecznych na Zebraniu Wiejskim.

Konkurs „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”

Komisja podczas lustracji Wójtowa

Nasza miejscowość została zgłoszona do konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś”.

21 kwietnia 2016 r., Wojewódzka Komisja Konkursu „Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś” dokonała I lustracji naszej miejscowości. Zgodnie z regulaminem lustracja odbyła się w obecności przedstawicieli gminy i rady sołeckiej.

Prosimy mieszkańców  o pomoc w poprawie estetyki Wójtowa.

Szczegóły działań będą podane na Zebraniu Wiejskim.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Zawiadamiamy, że na podstawie § 17 ust. 2 Statutu, Zarząd Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” z siedzibą w Wójtowie, zwołuje na 9 maja 2016 r. o godz. 18.30, w sali przy ulicy Liliowej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia
 2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta Walnego Zgromadzenia Członków
 3. Przyjęcie porządku obrad
 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i ważności podejmowania uchwał przez Walne Zgromadzenie Członków
 5. Przedstawienie:
  a) sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia w 2015 r.
  b) sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2015 r.,
  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2015 r.
  c) sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
  d) zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za działalność Stowarzyszenia za 2015 r.
 6. Dyskusja
 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
  a) zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego; bilans na dzień 31.12.2015r.,  rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową za 2015 r.,
  b) udzielenia absolutorium dla Zarządu,
 8. Zamknięcie obrad

Uwaga: w przypadku braku forum na Walnym Zgromadzeniu Członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo” drugi termin zebrania ustala się 9 maja 2016 r. o godzinie 19.00

„Koncert Uwielbienia” w Wójtowie

koncert_plakatKsiądz proboszcz, Andrzej Adamczyk, serdecznie zaprasza na Koncert chóru „Warmii i Mazur” oraz przedstawienie w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bredynkach.
Który odbędzie się 17 kwietnia 2016 r. po mszy o godz. 17.00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Męczenników
Wójtowo, ul. Kwiatowa 19

Sprzątanie naszego wójtowskiego świata

sprzatanie_swiata_plakatSzanowni Mieszkańcy,
w sobotę spotkajmy się przed naszymi płotami, całymi ulicami i posprzątajmy nasz wspólny wójtowski świat.

Weź ze sobą Sąsiada i Sąsiadkę, grabkę i łopatkę, worki na śmieci będą dostępne, dobry humor mile widziany 😉

Zapraszamy wszystkich bez wyjątku małych i dużych.
w sobotę 2 kwietnia 2016 na godz 9.00
Wójtowo „górne”, spotykamy się tradycyjnie przy tablicy Kopernika.
Wójtowo „leśne”, spotykamy się przy boisku leśnym.

Jeżeli nie możesz pomóc przy porządkowaniu wspólnej przestrzeni, rozejrzyj się przed swoim płotem i zgarnij śmieci na swojej ulicy.
Tydzień później zapraszamy do podzielenia się kwiatami sadzonkami. Będziemy upiększać swoje okolice pod hasłem „Wójtowo na Kwiatowo”

Latem zorganizowany będzie konkurs na najbardziej kwiecistą, zadbaną ulicę, plusem będzie dopasowanie jej do nazwy ulicy 😉

Zapraszamy serdecznie
Przekaż sąsiadom.
na zakończenie prac przewidziane jest ognisko z kiełbaskami
Do zobaczenia
Grupa Odnowy Wsi

Wielkanocna zbiórka żywności 2016

Wielkanocna zbiórka żywności w naszym wójtowskim sklepie była jak zwykle udana.  Dzięki hojności naszych Wspaniałych Mieszkańców uzbieraliśmy 4 pełne kosze produktów dla mniej zamożnych mieszkańców.

TO wspaniale że potraficie się dzielić i nie jesteście obojętni na krzywdę innych.
Dziękujemy :)  Wszystkie dary zostały przekazane  do wójtowskiego koła Caritas przy naszej Parafii, następnie zostaną przed świętami przekazane potrzebującym rodzinom.

Szczególne podziękowania dla naszych Super Wolontariuszy, którzy poświęcili swój czas dla innych, stali w sklepie i namawiali na zakupy: Joanna Laskowska- Załoga, Maria Sidor, Małgorzata Bohdzian, Małgorzata Peczyńska, Michał Lorkowski, Wiktoria Dmuchowska, Mateusz Nosażewski, Kuba Stankiewicz, Beata Jakubiak.
Jesteście Wspaniali

Poszukujemy Wolontariuszy

Banki Zywności Plakat detal CS4Jak co roku Wójtowo także włącza się w akcje, którą już w najbliższy weekend organizują Banki Żywności Wielkanocną Zbiórkę Żywności.

W ramach akcji każdy będzie mógł pomóc najbardziej potrzebującym. Wystarczy kupić kilka dodatkowych produktów i przy wyjściu przekazać je wolontariuszom w Sklepie w Wójtowie
Poszukujemy w związku z tym Wolontariuszy którzy poświeciliby swój czas wystarczy godzinka i pomogli w zbiórce. piątek, sobota, niedziela

Zgłoszenia na numer 602 486 476 Beata lub wspolnewojtowo@gmail.com

Produkty ze zbiórki zostaną przekazane potrzebującym rodzinom z naszej miejscowości, poprzez Caritas działające przy Parafii Najświętszej Marii Panny Królowej Męczenników w Wójtowie

Zbiórka elektrośmieci

elektrosmieci1

Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie  w dniach 23 lutego – 5 marca na terenie archidiecezji Warmińsko-Mazurskiej organizuje  zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

W Wójtowie zużyty sprzęt prosimy składać do 4 marca 2016 roku, tj. do najbliższego piątku do godz. 14.00 przy plebanii na ulicy Kwiatowej 19 (przy drzwiach wejściowych do salki).