Darowizna

Jeśli chcesz wesprzeć nasze działania, możesz wpłacić darowiznę na konto o numerze:

Bank BGŻ 20 2030 0045 1110 0000 0252 6110

Przeznaczymy je na cele statutowe naszego stowarzyszenia oraz rozwój naszego sołectwa 

Nie ma pieniędzy, które są dla nas za małe, ani które są za duże:).
Za każde wsparcie z góry dziękujemy!

Otrzymaliśmy Honorowy Dyplom w kategorii Kultura

15 marca 2018 r. w Barczewie odbyła się Gala Aniołów Sukcesu w Barczewie, nasze Stowarzyszenie otrzymało Honorowy Dyplom w kategorii Kultura📃

Nasze Stowarzyszenie pracuje niestrudzenie na rzecz rozwoju naszej miejscowości. Robimy to nie dla nagród czy poklasków, ale cieszy nas to że nasze działania zostały zauważone. wyróżnienie to daje to nam bodziec do dalszych działań. 

Dziękujemy wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego abyśmy otrzymali to wyróżnienie. Dziękujemy Członkom Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”,  Mieszkańcom Wójtowa Radzie Sołeckiej oraz Sołtysowi za ogromne wsparcie w naszych działaniach i dzielenie się ogromnym doświadczeniem.

Dodatkowo  dziękujemy naszym rodzinom za cierpliwość i wyrozumiałość gdy nasz wolny czas poświęcamy w celu realizacji kolejnych zadań  na rzecz naszej społeczności.

Jest nam niezmiernie miło że poświęcenie i praca naszych mieszkańców także została zauważona i gratulujemy wyróżnień Małgorzacie Peczyńskiej,  Marii Sidor oraz Dariuszowi Wasilewskiemu.

Brawo My 👏 🏅🏆

Kawiarenka Seniora w Wójtowie

Nowy rok, nowe emocje, nowa siła. W Wójtowie w salce parafialnej we wtorek 13 lutego odbyło się słodkie spotkanie seniorów. Uczestnicy przynieśli pyszne wypieki z okazji jeszcze tłustego czwartku a poniekąd ostatkowego spotkania.

W miłej atmosferze dyskutowano min o Bezpieczeństwie seniorów. Pan Sławomir Dobrzyński opowiedział o stosowanych metodach naciągania Seniorów oraz o sposobach radzenia sobie w takich przypadkach. Uczestnicy słuchali z uwagą, podzielili się swoimi doświadczeniami. Okazało się bowiem, że były próby naciągania także w Wójtowie. 

Bardzo dziękujemy przybyłym oraz Panu Sławomirowi za troskę i przekazane informacje.
Proszę śledzić naszą stronę poinformujemy o kolejnym spotkaniu.

Budowa świetlicy wiejskiej w Wójtowie

Gmina Barczewo planuje zrealizować projekt pn. Budowa świetlicy wiejskiej
w Wójtowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy
dofinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
. Operacja została uznana za zgodną z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Południowa Warmia.

Poprzez realizację zadania Gmina Barczewo zyska ogólnodostępny, niekomercyjny, dostosowany do wszystkich grup wiekowych oraz osób defaworyzowanych obiekt kulturalny, który poszerzy ofertę spędzania wolnego czasu, podniesie aktywność kulturalną lokalnej społeczności, jak również wspierać będzie integrowanie się mieszkańców.

Realizacja inwestycji będzie miała bezpośredni wpływ na wzrost zaangażowania społeczeństwa w inicjatywy obywatelskie, a także budowanie tożsamości lokalnej mieszkańców.

Więcej informacji na stronie UG w Barczewie