Ankieta do mieszkańców Wójtowa dotycząca Planu odnowy miejscowości

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do współpracy nad dokumentem strategicznym, dotyczącym rozwoju naszej miejscowości Wójtowo.

Ankieta ma na celu zebranie opinii Mieszkańców Wójtowa gminy Barczewo. Zebrane informacje pozwolą na podsumowanie dotychczasowych osiągnięć oraz zaplanowanie rozwiązań, które w największym stopniu przyczynią się do poprawy jakości życia mieszkańców naszego sołectwa oraz do stworzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Wójtowo

Dostępna jest w wersji elektronicznej pod linkiem:

https://forms.gle/mJ9hft2wdkEa2u4x6

Potraktujcie Państwo tą ankietę jako konsultację społeczną

Zależy nam, aby wszyscy mieszkańcy skorzystali z szansy i okazji wypowiedzenia się w tak ważnych zagadnieniach, jakimi są kierunki rozwoju i przedsięwzięcia planowane do realizacji w Wójtowie, służące całemu społeczeństwu. Chcielibyśmy, aby dokument planistyczny pn. Plan Odnowy Wsi na lata 2023-2028 był naszym wspólnym dziełem, w którym każdy mieszkaniec ma swój udział i w którym odnajduje swoje potrzeby, a założone cele były systematycznie i skutecznie realizowane w perspektywie najbliższych lat. Państwa opinia jest niezwykle istotna z punktu widzenia realności i skuteczności przyjętych w Planie Odnowy Wsi Wójtowo na lata 2023-2028 celów oraz zadań, mając tym samym duży wpływ na jakość ostatecznego opracowania.

Jednocześnie pragniemy zapewnić, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą prezentowane wyłącznie w formie zbiorczej. Informacje zbierane są wyłącznie w celach badawczych.

Prosimy o wypełnienie ankiety do dnia 20 grudnia 2022 r.

Będzie też dostępna wersja papierowa w świetlicy

Ankietę w wersji papierowej można dostarczyć do świetlicy wiejskiej przy ul. Wierzbowej 1, bądź do Sołtyski -Beaty Jakubiak.

Prosimy o przekazanie dalej

Dziękujemy za współpracę

Sołtyska Wójtowa, Rada Sołecka Wójtowa, Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” , Grupa Odnowy Wsi