Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych

W dniach 5-6 listopada 2016 r. w Wójtowie przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące propozycji do Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025.

Najważniejsze w opinii mieszkańców wnioski to:

  1. Utworzenie regularnej linii autobusowej Olsztyn –Wójtowo -Barczewo
  2. Utworzenie wzdłuż nowobudowanej drogi ekspresowej (obwodnica Olsztyna „16”) ścieżek pieszo-rowerowych i ich oświetlenie.
  3. Montaż ekranów dźwiękochłonnych.

Więcej informacji