Przygotowywane inwestycje

Informuję, że przygotowywane są niżej wymienione inwestycje:

  • przebudowa chodników w ciągu ul. Wojska Polskiego w Barczewie
  • przebudowa ul. Konopnickiej w Barczewie – I etap
  • przebudowa ciągu pieszo jezdnego – Plac Pocztowy
  • przebudowa drogi dojazdowej w m. Ramsowo
  • budowa kanalizacji deszczowej – droga gminna Nr 168004 Wójtowo-Nikielkowo I etap
  • przebudowa chodnika przy ul. Modrzewiowej w Wójtowie – I etap
  • przebudowa odcinka ulicy na Osiedlu Słonecznym

Więcej informacji: www.barczewo.bip.net.pl/?a=3130