Akcja Sprzątania Świata

Ksiądz Proboszcz, Sołtys Wójtowa oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
Zaprasza serdecznie do udziału w Akcji Sprzątanie Świata, która, będzie miała miejsce w  Wójtowie 5 kwietnia 2014 r.

Rozpocznie się ona o godzinie 9.00, a punktem zbiórki będzie plac przy Kościele ul. Kwiatowa 19.
Zaczniemy od porządkowania terenu, usunięcia chwastów, śmieci a następnie wykonamy niezbędnych prace ziemne i uporządkujemy skwery i miejsca publiczne w Wójtowie.

Prosimy o przyniesienie przydatnych narzędzi do prac ziemnych i innych (łopaty, grabie, wiadra, toporki) oraz stosowne ubranie się.
Prosimy serdecznie o możliwie liczny udział w czynie oraz o poinformowanie o nim sąsiadów i członków swojej rodziny. Prosimy w szczególności o udział młodzieży.
Akcja zostanie zakończona wspólnym ogniskiem połączonym z pieczeniem kiełbasek.

Z poważaniem
Ksiądz Proboszcz
Sołtys Wójtowa
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”