Dobre wieści

2 marca 2017 r.

Przekazuję Państwu same dobre wieści!!

  1. Gmina ogłosiła przetarg na budowę drogi Wójtowo-Nikielkowo.
  2. Jutro jeżeli pogoda pozwoli Gmina zleciła firmie „Sontrans” naprawę dróg w Wójtowie i przejazd do Nikielkowa.
  3. Zgłosiłem problem zalewania dróg i posesji przez wody opadowe i gruntowe.
  4. 2 marca odbyła się kolejna tura ustaleń i analiz dotyczących budowy świetlicy – oto kilka szczegółów;

W spotkaniu trwającym dwie godziny udział brali;

  • Burmistrz Lech Jan Nitkowski
  • Przewodniczący RM Andrzej Maciejewski
  • Kierownik WBiOŚ Krzysztof Ździarstek
  • Kierownik Aneta Janikowska-Kiśluk
  • Janusz Sturlis – WBiOŚ
  • Adam Perczyński – Sołtys Wójtowa

Przeprowadziliśmy dogłębną analizę możliwości pozyskania dofinansowania z PROW (500.000zł.) i LGD (300.000zł), niestety po podliczeniu możliwych do uzyskania punktów, PROW uznaliśmy za mało prawdopodobny do uzyskania dofinansowania. Skupiliśmy się wobec tego nad LGD. Jednak ograniczona kwota zmusiła nas do skorygowania wielkości budynku i liczby pomieszczeń.

Ustalono że, zakupimy projekt gotowy a projektant zaadoptuje go na naszej działce. Projekt jednak będzie przewidywał możliwość rozbudowy w latach przyszłych, według potrzeb. Projekty przykładowe wyszuka i przedstawi pracownik WBiOŚ.

Do nas będzie należał wybór projektu na najbliższym Zebraniu Wiejskim. Aby zrealizować zadanie Zebranie Wiejski będzie musiało przeznaczyć cały Fundusz Sołecki na wkład własny.

Z poważaniem
Adam Perczyński