Honorowy dyplom dla Stowarzyszenia

16 marca 2017 r. Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”
otrzymało honorowy dyplom w dziedzinie „Promocja miasta i gminy”