II Tura Konsultacji Społecznych

8 lutego 2017  r. o godz 8.00  w Barczewie odbędzie II tura Konsultacji Społecznych dotycząca „Założeń do planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2025”