Ocena okolic ulicy Modrzewiowej

7 kwietnia 2014 r. po spotkaniu w sprawie przebiegu linii, Burmistrz J. Nitkowski, Z. Chlubicki i sołtys, A. Perczyński,  dokonali oceny ulicy Modrzewiowej pod kątem remontu i utrzymania chodników, oczyszczenia rowów melioracyjnych oraz możliwości pozyskania terenu pod świetlicę. Burmistrz z Panem Jabłonowskim dokonali przeglądu urządzeń melioracyjnych. Prawdopodobnie ekipy remontowe wejdą do Wójtowa niebawem!!! DOBRZE BY BYŁO WESPRZEĆ ICH DZIAŁANIA WOLONTARIATEM.