Palisz w piecu? Zgłoś zapotrzebowanie na worek na popiół

popiolSelektywna zbiórka i odbiór popiołu i żużlu z palenisk domowych!!!

Od 1 stycznia 2017 r. Urząd Miejski w Barczewie wprowadza selektywną zbiórkę popiołu i żużlu z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo. Zimny popiół należy umieszczać w workach koloru szarego (w przypadku zabudowy jednorodzinnej), które dostarczane będą przez firmę odbierającą odpady. Przypominamy, że popiół odbierany będzie jedynie ze wcześniej zgłoszonych nieruchomości. Brak zgłoszenia, w postaci załączonej ankiety, skutkować będzie nie odebraniem tego odpadu.

Ankiety należy składać w Urzędzie Miejskim w Barczewie Plac Ratuszowy 1,  11-010 Barczewo lub przesłać na adres e-mail umb@barczewo.pl do 28.02.2017 r.

Popiół będzie odbierany zgodnie z nowym harmonogramem obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny będzie na stronie http://barczewo.bip.net.pl/ pod koniec 2016 r.

UWAGA! Selektywne zbieranie popiołu dotyczy wszystkich mieszkańców i oznacza ZAKAZ mieszania go z innymi odpadami!!!

Ankieta dotycząca selektywnej zbiorki popiołów

Więcej informacji