Pójdźmy wszyscy do stajenki

ksiądz proboszcz Andrzej Adamczyk
zaprasza serdecznie 8 stycznia 2017 r.
w niedzielę po mszy św. o godz. 17.00 w Wójtowie

na koncert kolęd
w wykonaniu chór