Spotkanie sołtysów z władzami Gminy

17 lutego odbyło się spotkanie sołtysów z władzami Gminy. Sołtys Wójtowa Adam Perczyński poruszył między innymi:

  • temat wywózki śmieci z przystanków i placu zabaw.
  • rekrutacji dzieci do dwóch przedszkoli (Barczewo, Łęgajny)- powieszono plakaty informacyjne na tablicach ogłoszeń.
  • w Barczewie powstaje zespół szkół zawodowych i liceum dla pracujących – informację wkrótce
  • poruszył problem kolizji projektowanej linii 400kV na terenach sołectwa
  • dołączył się do wniosku Kaplityn o budowie wiat przy DK 16.
  • wyrównanie dróg nastąpi po rozpuszczeniu się zmarzlin.
  • zgłosił usterki oświetlenia ulicznego

więcej informacji na barczewo.bip.net.pl/