Sprzątanie Świata

24 marca odbyło się comiesięczne spotkanie Władz Gminy z Sołtysami.
Ustaliłem, że 5 kwietnia 2014 (sobota)  gmina zajmie się oczyszczaniem rowów i piasku po zimie wzdłuż Modrzewiowej i Migdałowej (Klonowa jak zwykle swoimi siłami). Dlatego zapraszam mieszkańców Wójtowa do przeprowadzenia akcji „Sprzątanie Świata”.
Worki i rękawice dostarczy gmina.
Poruszyłem tez problem śmieci w rowach przy DK16, oraz przeglądu oświetlenia.
Ponieważ szykuję się bardzo dużo pracy, każdy powinien włączyć się w akcje.
Bardzo potrzebni będą mężczyźni do montażu tablic, gazonów może bramek itp.
Sołtys Adam Perczyński