Walne Zebranie

Zapraszamy do wzięcia udziału w Walnym Zebraniu Członków STOWARZYSZENIA „WSPÓLNE WÓJTOWO”.

Tematem spotkania będzie zatwierdzenie sprawozdań za rok 2014.
Spotkanie odbędzie się 20 kwietnia 2015 roku (poniedziałek) ul. Liliowa 1
(w zakładzie Pana Darka Wasilewskiego).

Początek o godzinie 18.30, drugi termin 20.04.2015 r. o godzinie 19.00.

Porządek obrad

Beata Jakubiak
Prezes Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”