Wniosek do Odnowy Wsi.

Został złożony w  urzędzie gminy wniosek do akcji Odnowy Wsi.
Darek Wasilewski i Adam Perczyński odbyli dwugodzinne spotkanie organizacyjne w sprawie dożynek z Dyrektor CKiPG w Barczewie.
Darek Wasilewski  będzie dzwonił do mieszkańców i umawiał na konkretne rozmowy i działania.