Wójtowski Fundusz sołecki

Wójtowski Fundusz sołecki 2015 r.

Zachęcam mieszkańców Wójtowa do zgłaszania swoich propozycji dotyczących wykorzystania funduszu sołeckiego na 2015r. Do rozdysponowania jest kwota 27.000zł, którą można wykorzystać wyłącznie na przedsięwzięcia mieszczące się w zadaniach własnych gminy, służące poprawie warunków życia mieszkańców i zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Więcej informacji na temat podziału funduszu sołeckiego można uzyskać na stronie www.funduszesoleckie.pl

Propozycje podziału środków, proszę przekazywać do 14.09.2014r. na adres soltyswojtowo@gmail.com , telefonicznie pod nr 503 122 769 lub osobiście do sołtysa Adama Perczyńskiego.

Decyzję o wyborze inwestycji i rozdysponowaniu w/w środków podejmie Zebranie Wiejskie w Wójtowie, które odbędzie się 18 września 2014 r. godz. 18.00.