Zapisy na rok szkolny 2015/16

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Łęgajnach ogłasza zapisy na rok szkolny 2015/16 do:
Przedszkola Publicznego w Łęgajnach – dz. 3-5 letnie
(kartę należy pobrać z Przedszkola. Zapisy trwają do 17 kwietnia);
Szkoły Podstawowej w Łęgajnach- do klasy I
(karty zgłoszenia dostępne w sekretariacie Szkoły).

Uwaga!
Placówka zapewnia:
– dowóz dzieci z Wójtowa, Kaplityn, Barczewka, Szynowa, Tęgut;
– opiekę świetlicową dla uczniów klas I – VI w godz.: 6.30- 16.00.
Zapraszamy!