Zapraszamy na upiększanie naszego sołectwa

upiekszanie_lipiec_aW imieniu Sołtysa Adama Perczyńskiego zapraszamy serdecznie w sobotę 5 lipca na wspólne upiększanie naszego sołectwa, rozpoczynamy o godz. 10.00.
Nacisk kładziony będzie na uporządkowanie skarpy przy ulicy Modrzewiowej prace będą polegały na skoszeniu trawy,  zamontowaniu gazonów, posadzeniu kwiatów i inne potrzebne prace.
Zabierz Sąsiada, Sąsiadkę, grabki i łopatki oraz dobry humor.
Jeśli wystarczy sił i czasu będziemy kontynuować porządki przy stawie.
Każda para rak się przyda. Przekaż informację sąsiadom.
Sprawmy, aby na dożynki nasza miejscowość wyglądała pięknie i kwiatowo.