Zebranie Wiejskie 12 września 2019 r.

ZAPRASZAMY

mieszkańców na Zebranie Wiejskie,
które odbędzie się
12 września 2019 r. (czwartek) o godz. 19.00
w świetlicy, ul. Wierzbowa 1 Wójtowie

Porządek zebrania:

  • Relacja sołtysa wykonania funduszu sołeckiego za rok 2019
  • Uchwalenie podziału funduszu sołeckiego na rok 2020
  • Sprawy bieżące.

Mieszkańcy mogą przedstawić swój wniosek na zebraniu wiejskim, należy jednak  pamiętać, że taki wniosek powinien zawierać rodzaj przedsięwzięcia, uzasadnienie i oszacowanie kosztów oraz podpisy minimum 15 osób.

Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są:

  • zadaniami własnymi gminy,
  • służą poprawie warunków życia mieszkańców
  • są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Wnioski można przesyłać na adres soltyswojtowo@gmail.com.

Głosowanie nad propozycjami mieszkańców odbędzie się w trakcie zebrania Sołeckiego.

Sołtyska Beata Jakubiak
Rada Sołecka Wójtowa