Zebranie Wiejskie

Sołtys oraz Rada Sołecka
Zapraszają na
Zebranie Wiejskie

które odbędzie się 18 września 2014 r. godz. 18.00 w sali bankietowej restauracji HIER-MAN przy ulicy Klonowej 2a w Wójtowie.
Celem zebrania będzie:

 1. Sprawozdanie finansowe z realizacji środków przyznanych w ramach Funduszu Sołeckiego za lata ubiegłe.
 2. Prezentacja przyjętych celów do Programu Odnowy Wsi Województwa Warmińsko-Mazurskiego „Wieś Warmii, Mazur i Powiśla miejscem, w którym warto żyć…”. Planu Odnowy Wsi Wójtowo 2014-2021
 3. Zaplanowanie wydatków z FUNDUSZU SOŁECKIEGO na rok 2015.
 4. Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych mieszkańców Sołectwa.
 5. Omówienie spraw bieżących.

PORZĄDEK ZEBRANIA:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Omówienie przez Burmistrza działań i kierunków rozwoju Sołectwa
 3. Przedstawienie sprawozdania finansowo – rzeczowego z realizacji funduszu w latach 2011-2014
 4. Prezentacja celów przyjętych do Planu Odnowy Wsi 2014-2021
 5. Zaplanowanie wydatków w ramach funduszu sołeckiego na 2015r.
 6. Wręczenie podziękowań dla najaktywniejszych mieszkańców Wójtowa.
 7. Omówienie spraw bieżących sołectwa.
 8. Wolne wnioski i pytania.

Gościć będziemy;
 Burmistrza Lecha Jana Nitkowskiego.
 Przedstawicieli Gminy.

Nie bądź obojętny na to co się dzieje na własnym podwórku – czekamy na Ciebie