24 lutego 2014 odbyło się posiedzenie Rady

24 lutego 2014 odbyło się posiedzenie Rady Miasta i Gminy Barczewo.
Z rzeczy dotyczących dla Wójtowa:

  1. Z. Chlubicki pytał o drogi, teren pod boisko i świetlicę.
  2. M. Sidor pytała o przyczynę okręgów jednomandatowych w najbliższych wyborach. (Ustawa o wyborach z góry nakazuje organizację okręgów jednomandatowych. Gmina ma za zadanie podzielić tereny wyborcze na okręgi równe pod względem ilości uprawnionych do głosowania w wyborach. Jednym z warunków podziału jest przynależność graniczna sołectw do komisji wyborczej. Nikielkowo graniczy tylko z nami, a samo ma za mało głosów. Dlatego nasz okręg musi być wspólny z Nikielkowem.)

Reszta spraw dotyczyła dróg powiatowych, szkolnictwa, etc.
Wszystkie sprawy sołectwa omawia się na comiesięcznym spotkaniu Burmistrza z Sołtysami.