Nowe stawki opłaty za śmieci

Rada Miejska w Barczewie w dniu 27 stycznia 2014 r. podjęła uchwałę w sprawie nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo, w następującej wysokości:

  • 6,00 zł – za jednego mieszkańca w przypadku selektywnej zbiórki odpadów,
  • 10,00 zł – za jednego mieszkańca w przypadku odpadów zmieszanych.

więcej informacji na barczewo.bip.net.pl/?a=3046