Spotkanie sołtysów 22 kwietnia

22 kwietnia, jak co miesiąc, odbyło się robocze spotkanie z władzami Gminy. Na początku spotkania Sołtysi dostali piękną, unikatową publikację autorstwa Wojciecha Zenderowskiego, redagowaną przez Mariolę Łukowską-Juckiewicz i wydaną przez CKiP w Barczewie pod tytułem Gmina Barczewo Śladami Historii.

Sprawy bieżące:

  1. Burmistrz potwierdził stanowisko Gminy w sprawie budowy linii 400kV.
  2. Zadałem pytanie o pozyskanie placu pod organizację dożynek – czekam na odpowiedź.
  3. Zgłosiłem stan połamanych drzew w lasach do usunięcia.
  4. Omówiony został stan poprawianych nawierzchni na drogach w Wójtowie (i całej gminie).
  5. Złożyłem pisemną prośbę o dostarczenie materiałów budowlanych do budowy placu pod stół do gry w ping-ponga,
    dostawa stołu nastąpi ok. 5 maja 2014 r..
  6. Podziękowałem za sprawne usunięcie śmieci po sprzątaniu Wójtowa oraz pomoc czyszczarki.

Sołtys, Adam Perczyński