Szczepienie przeciwko wściekliźnie

wsiciklizna 26 kwietnia 2014 r. (sobota) w godzinach od 10.30 do 13.00,
koło kościoła, odbędzie się szczepienie psów przeciwko wściekliźnie,
koszt 25 zł.