Wizyta w GDDKiA w Olsztynie

W czwartek 3 kwietnia 2014 r. sołtys, Adam Perczyński,  był w wydziale planowania i dokumentacji GDDKiA w Olsztynie, gdzie udzielono mu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.
Sołtys zapoznał się z dokumentacje wykonawczą węzła „Wójtowo-2” pod kątem ewentualnych kolizji z planowaną „Warmińską Niteczką” (jako takich kolizji nie będzie, aczkolwiek samo wykonanie węzła na pewno utrudni poruszanie się w poprzek 16).
Zapoznał się również z planami budowy dwujezdniowej drogi Olsztyn – Biskupiec. Zauważył, że przejście pod 16 zostanie utrzymane. Plany budowy drogi trzeba co jakiś czas monitorować na stronach GDDKiA.