Szlak Warmińska Niteczka

28 marca i 4 kwietnia 2014 r. w świetlicy Nikielkowa odbyliśmy spotkania organizacyjno – sprawozdawcze poświęcone Szlakowi Warmińska Niteczka. Podczas spotkania omówiliśmy kolejne zadania do realizacji projektu oraz możliwość przystąpienie do programu PZU. Zebrane przez nas informacje zostaną przedstawione podczas kolejnego spotkania w Gminie już 9 kwietnia.
W ostatnich pracach wzięli udział:
Beata Jakubiak, Adam Perczyński, Edward i Andrzej Maciejewscy, Krystyna Szter, Michał Tymiński, Piotr Wywrocki z Nikielkowa, Jan Zieliński, Dariusz Wasilewski, Jerzy Sztych, Monika Śmiarowska z córką, Sławek Dobrzyński i Grzegorz Perczyński.