Wniosek do programu Odnowa Wsi

Sołtys, Adam Perczyński, wypełnił i złożył w Gminie wniosek dotyczący programu Odnowa Wsi.  Gmina zgłasza ten wniosek do Urzędu Marszałkowskiego.