Wykluczenie z listy członków

Wykluczenia Marii Sidor  z listy członków Stowarzyszenia „Wspólne Wójtowo”

Na podstawie wniosku o wykluczenie członka zwyczajnego stowarzyszenia, złożonego przez członka stowarzyszenia Joannę Laskowską Załoga, a popartego głosowaniem przez wszystkich  (16 osób lista obecności) uczestników zebrania członków stowarzyszenia w dniu 8 maja 2019r, w przedmiocie wykluczenia z listy członków Stowarzyszenia Pani Marii Sidor.

Cały tekst wniosku