Zapraszamy na piknik rodzinny „Razem raźniej…”

razemZaproszenie dla Wszystkich mieszkańców

W ramach projektu „Aktywne społeczności Warmii i Mazur” Samopomocowa Grupa Rodziców i Opiekunów Osób z Autyzmem i Zespołem Aspergera oraz Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” zapraszają na piknik rodzinny „Razem raźniej…”, który odbędzie się na 10 września 2016 r. w godzinach 12-17 na PZU trasie zdrowia w Wójtowie. Boisko leśne.
Gwarantujemy ognisko, animacje dla dzieci, dobrą atmosferę, kiełbaski, ciasta, napoje.