Archiwum kategorii: Warmińska niteczka

Szlak Warmińska Niteczka

28 marca i 4 kwietnia 2014 r. w świetlicy Nikielkowa odbyliśmy spotkania organizacyjno – sprawozdawcze poświęcone Szlakowi Warmińska Niteczka. Podczas spotkania omówiliśmy kolejne zadania do realizacji projektu oraz możliwość przystąpienie do programu PZU. Zebrane przez nas informacje zostaną przedstawione podczas kolejnego spotkania w Gminie już 9 kwietnia.
W ostatnich pracach wzięli udział:
Beata Jakubiak, Adam Perczyński, Edward i Andrzej Maciejewscy, Krystyna Szter, Michał Tymiński, Piotr Wywrocki z Nikielkowa, Jan Zieliński, Dariusz Wasilewski, Jerzy Sztych, Monika Śmiarowska z córką, Sławek Dobrzyński i Grzegorz Perczyński.

Wizyta w GDDKiA w Olsztynie

W czwartek 3 kwietnia 2014 r. sołtys, Adam Perczyński,  był w wydziale planowania i dokumentacji GDDKiA w Olsztynie, gdzie udzielono mu wyczerpujących odpowiedzi na zadane pytania.
Sołtys zapoznał się z dokumentacje wykonawczą węzła „Wójtowo-2” pod kątem ewentualnych kolizji z planowaną „Warmińską Niteczką” (jako takich kolizji nie będzie, aczkolwiek samo wykonanie węzła na pewno utrudni poruszanie się w poprzek 16).
Zapoznał się również z planami budowy dwujezdniowej drogi Olsztyn – Biskupiec. Zauważył, że przejście pod 16 zostanie utrzymane. Plany budowy drogi trzeba co jakiś czas monitorować na stronach GDDKiA.

Nagroda Super Samorząd 2013

supersamorzadW Pałacu Prezydenckim, z udziałem Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierda Dziekońskiego wręczono nagrody Super Samorząd 2013 przyznane w ramach akcji Masz Głos, Masz Wybór Fundacji Batorego. Honorowy patronat nad nagrodą objął Prezydent RP Bronisław Komorowski.
Laureatami Nagrody Super Samorząd 2013 zostali:

  • Parlament Młodzieży Miasta Radomia i władze samorządowe Radomia
  • Sołectwo Rębiszów i władze samorządowe gminy Mirsk
  • Stowarzyszenie „Kuźnia Inicjatyw Niebanalnych” i władze samorządowe gminy Kozielice
  • Stowarzyszenie Nowy Międzychód i władze samorządowe gminy Międzychód
  • Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” i władze samorządowe gminy Barczewo

Przyznano nagrody Super Samorząd 2013 – regionalna TVP
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” oraz władze samorządowe Gminy Barczewo otrzymały nagrodę Super samorząd 2013!
Nagroda Super Samorząd dla „Wspólnego Wójtowa” i samorządu Barczewa – Olsztyn24.com
Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo” oraz władze samorządowe Gminy Barczewo laureatami nagrody Super Samorząd 2013 – wiadomosci.olsztyn.pl
Barczewo z nagrodą – www.tvp.pl/olsztyn/aktualnosci
Nagrody Super Samorząd 2013 wręczone – Masz Głos Masz wybór

Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka”

warmiska-niteczka1 21 lutego 2014 roku w Ratuszu w Olsztynie, zostanie oficjalnie podpisana Deklaracja współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka”, pomiędzy: Stowarzyszeniem „Wspólne Wójtowo”, Nadleśnictwem Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Olsztyn i Gminą Purda.

Tekst Deklaracji współpracy w sprawie wspólnej realizacji zadania pod nazwą Szlak pieszo-rowerowy „Warmińska niteczka”, pomiędzy: Stowarzyszeniem „Wspólne Wójtowo”, Nadleśnictwem Olsztyn, Gminą Barczewo, Gminą Dywity, Gminą Olsztyn i Gminą Purda.

Napisali „Warmińskiej niteczce”
Podpisanie deklaracji ws. szlaku „Warmińska Niteczka” – YouTube

„Warmińska niteczka”. Nowa, rowerowa, atrakcja regionu? – Gazeta Wyborcza

Rekreacyjna niteczka połączy Warmię – Gazeta Olsztyńska

„Warmińska niteczka” – raj dla spacerowiczów i rowerzystów – olsztyn.com

Warmińska niteczka. To będzie raj nie tylko dla rowerzystów – Nasz Olsztyniak